Karl-Johan

Storbacka

Vem är jag?


Jag föddes 1945 i Småbönders i Finland. År 1955 flyttade hela familjen till Gustavsberg utanför Stockholm. Jag utlokaliserades med RFV Data till Sundsvall år 1973.

Där träffade jag min blivande fru Hillevi. Vi har två barn, en son och en dotter.

 

Jag har alltid varit intresserad av släktforskning. År 2006 höll jag ett litet föredrag om 300-årsminnet av fädernehemmet ”Jakopas” på ett kusin-släktmöte som vi hade.

Senare på hösten fick jag en uppenbarelse att skriva en bok om den första nybyggaren på Jakopas.

 

Jag började skriva på boken men jag upptäckte att min tidigare släktforskning inte var komplett. Därför var jag tvungen att göra färdigt släktforskningen först.

År 2017 var jag äntligen klar med boken, ”Jakob Nybyggare De första Nybyggarna på Storbacka Kronohemman”. Den kom ut på Sivart Förlag.

 

Just nu håller jag på med den andra delen i trilogin ”Nybyggarna på Jakopas”.

Den har jag döpt till ”Simon under björkarna”.